Juhend

Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu 2024

 1. Üldsätted
  1.1. Juhendi pädevus.
  Käesolev juhend on kooskõlas Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu World Athletics (edaspidi WA) määrustega ja Eesti Kergejõustikuliidu (edaspidi EKJL) võistluste korraldamise reglemendiga.
  1.2. Juhendi täitmine.
  Käesoleva juhendi täitmine on kõigile korraldajatele ja võistlusel osalejatele kohustuslik.
  1.3. Juhendi tõlgendamine.
  Juhendiga määratlemata või mitmeti tõlgendavate küsimuste lahendamine võistluse ajal kuulub võistluse WA tehnilise delegaadi, võistluste peakohtuniku ja võistluse korraldaja esindaja pädevusse.
 2. Võistluse eesmärgid
  2.1. Alates 2016. aastast toimunud Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu traditsiooni jätkamine kõrgetasemelise võistluse korraldamise kaudu.
  2.2. Pärnu linna nähtavuse suurendamine Eesti spordikalendris ja -meedias rahvusvahelise kergejõustikuvõistluse korraldamise abil.
 3. Võistluse programm ja läbiviimise kord
  3.1. Võistluse nimetus.
  Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu 2024 (edaspidi võistlus).
  Inglise keeles: Pärnu Beach Stadium meeting 2024 – World Athletics (WA) Continental Tour Bronze level meeting
  3.2. Võistluse korraldaja.
  Võistluse korraldaja on Spordiürituste Korraldamise Klubi (edaspidi SÜKK) koostöös Pärnu linnaga.
  3.3. Võistluse toimumise aeg ja koht.
  Võistlus toimub 28. mail 2024. a. Pärnu Rannastaadionil.
  3.4. Võistluse kavas olevad alad.
  Naised: 60m, 100m, 1500m, 100m tõkkejooks, kaugushüpe, kõrgushüpe, odavise, vasaraheide
  Mehed: 60m, 100m, 1500m, 110m tõkkejooks, kaugushüpe, odavise, vasaraheide
  Tüdrukud: (U14, U16, U18) 100m jooks
  Poisid: (U14, U16, U18): 100m jooks
  3.5. Võistluse juhtimine.
  Võistluse läbiviimist juhib peakohtunik koostöös WA tehnilise delegaadi ja SÜKK esindajaga.
 4. Osavõtutingimused
  4.1.Võistlusest osavõtjad.
  Osaleda saavad kõik WA Määruse ER 3 kohaselt võistluskõlblikud ning WA Continental Tour raames korraldatavate võistluste reeglitele vastavad sportlased. Eesti sportlased peavad omama EKJL-i kehtivat litsentsi.
  4.2. Võistluseks registreerimine.
  Võistlusel osalemiseks tuleb esitada korraldajatele täidetud ülesandmisvorm hiljemalt 23. mail 2024. Sportlased registreeritakse võistluste ootelehele nende registreerimisankeedi alusel. Võistluste osavõtjate nimekirja kantakse korraldajalt osalemiskutse saanud sportlased.
 5. Võistluste läbiviimise tehnilised tingimused
  5.1. Võistlejanumbrid.
  Võistlejanumbrid antakse välja võistluste kogunemiskohas hiljemalt 1 tund enne vastava ala algust.
  5.2. Võistlusalale registreerimine.
  Võistlusalale registreerimine toimub kogunemiskohas ja lõpeb jooksualadel 20 minutit, väljakualadel 35 minutit enne ala ajakavajärgset algust. Võistlejad viiakse võistluspaika kohtunike saatel.
  5.3 Võistlusriietus ja -jalatsid. Võistluspaikades keelatud esemed.
  Võistlejate riietus ja jalatsid peavad täielikult vastama WA määruste ja regulatsioonidega kehtestatud nõuetele.
  5.4. Võistlusvahendid.
  Võistlustel kasutatakse ainult WA kehtivat sertifikaati omavaid võistlusvahendeid.
  Isiklikke võistlusvahendeid võetakse kontrollimiseks vastu kuni 1,5 tundi enne vastava ala algust. Nende mark peab olema välisel vaatlusel tuvastatav, nad peavad omama WA sertifikaati.
  5.5. Võistluskatsete sooritamine.
  Kaugushüppes ning heidetealadel saavad sportlased 3 võistluskatset, selgitades välja kaheksa paremat, kes saavad lisaks 3 finaalkatset. Võistlejad regrupeeritakse enne neljandat ja kuuendat katset. Kõigi jooksualade paremusjärjestus ja auhinnaraha võitjad selgitatakse kõigi jooksude aegade võrdluses.
  5.6. Kirjalikud protestid ja apellatsioonid.
  Kirjalike protestide ja apellatsioonide lahendamiseks moodustatakse kohtunikest ja korraldaja esindajatest 3-liikmeline apellatsioonžürii.
 6. Autasustamine
  6.1. Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu parimate autasustamine.
  Kavasolevatel võistlusaladel autasustatakse võistlusalade parimaid järgmiste rahaliste auhindadega:
  Premium alad (Naised: 100m, 100m tj, kõrgushüpe, odavise; Mehed: 100m, kaugushüpe, odavise): 1. koht 1000 eurot, 2. koht 700 eurot, 3. koht 500 eurot, 4. koht 300 eurot, 5. koht 200 eurot. Premium alad lähevad WA bronze label (C-tase) reitingu arvestusse.
  Classic alad (Naised: 60m, kaugushüpe, vasaraheide; Mehed: 60m, 110m tj, vasaraheide): 1. koht 700 eurot, 2. koht 500 eurot, 3. koht 300 eurot, 4. koht 200 eurot, 5. koht 100 eurot. Classic alad lähevad WA bronze label (C-tase) reitingu arvestusse.
  National alad (Naised: 1500m; Mehed: 1500m):
  1. koht 300 eurot, 2. koht 200 eurot, 3. koht 100 eurot. National alad lähevad WA reitingu arvestusse F-tasemena.
  Rahalistelt auhindadelt peetakse kinni Eesti Vabariigis kehtiv tulumaks 20 protsenti.
  Noorte alade parimaid autasustatakse sponsorite auhindadega.
 7. Rahastamine
  7.1. Võistlejate lähetuskulud.
  Võistluste lähetamise kulud kannab lähetav klubi või üksikisik ise. Korraldaja kompenseerib klubidele osavõtjate transpordi arvestusega kuni 100€ viie võistleja kohta. Kutsutud osavõtjate lähetuskulud kannab korraldaja.
  7.2. Võistluste korraldus- ja läbiviimiskulud
  Kõik võistluste korraldamise ja läbiviimisega seotud kulud kannab võistluse korraldaja koos Pärnu linnaga.