Juhend

Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu 2023
Juhend

 1. Üldsätted
  1.1. Juhendi pädevus.
  Käesolev juhend on kooskõlas Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu World Athletics (edaspidi WA) määrustega ja Eesti Kergejõustikuliidu (edaspidi EKJL) võistluste korraldamise reglemendiga.
  1.2. Juhendi täitmine.
  Käesoleva juhendi täitmine on kõigile korraldajatele ja võistlusel osalejatele kohustuslik.
  1.3. Juhendi tõlgendamine.
  Juhendiga määratlemata või mitmeti tõlgendavate küsimuste lahendamine võistluse ajal kuulub võistluse WA tehnilise delegaadi, võistluste peakohtuniku ja võistluse korraldaja esindaja pädevusse.
 2. Võistluse eesmärgid
  2.1 Alates 2016. aastast toimunud Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu traditsiooni jätkamine kõrgetasemelise võistluse korraldamise kaudu.
  2.2. Esmakordselt Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu kontinentaalsarja pronkstasemega võistluse läbiviimine
  2.3. Pärnu linna nähtavuse suurendamine Eesti spordikalendris ja -meedias rahvusvahelise kergejõustikuvõistluse korraldamise abil.
 3. Võistluse programm ja läbiviimise kord
  3.2. Võistluse nimetus.
  Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu 2023 (edaspidi võistlus).
  Inglise keeles: Pärnu 2023 – World Athletics (WA) Continental Tour Bronze level meeting
  3.3. Võistluse korraldaja.
  Võistluse korraldaja on Spordiürituste Korraldamise Klubi (edaspidi SÜKK) koostöös Pärnu linnaga.
  3.4. Võistluse toimumise aeg ja koht.
  Võistlus toimub 2. juulil 2023. a. Pärnu Rannastaadionil.
  3.5. Võistluse kavas olevad alad.
  Naised: 100m, 200 m, 1500m, 100m tõkkejooks, kaugushüpe, kõrgushüpe, odavise, vasaraheide
  Mehed: 100 m, 200m, 1500 m, 110m tõkkejooks, kaugushüpe, kuulitõuge, odavise, vasaraheide
  Tüdrukud: (U14, U16, U18) 100m jooks
  Poisid: (U14, U16, U18): 100m jooks
  3.6. Võistluse juhtimine.
  Võistluse läbiviimist juhib peakohtunik koostöös WA tehnilise delegaadi ja võistluse korraldaja esindajaga.
 4. Osavõtutingimused
  4.1.Võistlusest osavõtjad.
  Osaleda saavad kõik WA Määruse ER 3 kohaselt võistluskõlblikud ning WA Continental Tour raames korraldatavate võistluste reeglitele vastavad sportlased. Eesti sportlased peavad omama EKJL-i kehtivat litsentsi.
  4.2. Võistluseks registreerimine.
  Võistlusel osalemiseks tuleb esitada korraldajatele täidetud ülesandmisvorm hiljemalt 28. juunil 2023. Sportlased registreeritakse võistluste ootelehele nende registreerimisankeedi alusel. Võistluste osavõtjate nimekirja kantakse korraldajalt osalemiskutse saanud sportlased.
 5. Võistluste läbiviimise tehnilised tingimused
  5.1. Võistlejanumbrid.
  Võistlejanumbrid antakse välja võistluste kogunemiskohas hiljemalt 1 tund enne vastava ala algust.
  5.2. Võistlusalale registreerimine.
  Võistlusalale registreerimine toimub kogunemiskohas ja lõpeb jooksualadel 20 minutit, väljakualadel 35 minutit enne ala ajakavajärgset algust. Võistlejad viivad võistluspaika kohtunikud.
  Võistlusriietus ja -jalatsid. Võistluspaikades keelatud esemed.
  Võistlejate riietus ja jalatsid peavad täielikult vastama WA määruste ja regulatsioonidega kehtestatud nõuetele. Kõik muud esemed ja vahendid, mis on määratletud WA Tehnilise Määruse punkti 6.3-ga, võidakse lugeda keelatud abiks, mistõttu pole neid lubatud võistluspaika kaasa võtta.
  5.3. Võistlusvahendid.
  Võistlustel kasutatakse ainult WA kehtivat sertifikaati omavaid ning võistlusmäärustele vastavaid võistlusvahendeid.
  Isiklikke võistlusvahendeid võetakse kontrollimiseks vastu kuni 1,5 tundi enne vastava ala algust. Nende mark peab olema välisel vaatlusel tuvastatav, nad peavad vastama võistlusmäärustele ning omama WA kehtivat sertifikaati.
  5.4. Jooksualad
  Kõikidel jooksualadel võetakse aega fotofinišiga. Täiskasvanute jooksualadel on üks „põhijooks“ . Ülejäänud jooksud samal alal on lisajooksud. Lisajooksudes saavutatud tulemusi auhinnarahade jaotamisel ei arvestata.
  Noorte (U14, U16, U18 vanuserühmad) jooksud toimuvad aegadele, st paremusjärjestus selgitatakse kõikide jooksude tulemuste võrdluses.
  5.5. Väljakualad
  Kaugushüppes ning heitealadel antakse kõigile võistlejatele 3 võistluskatset, mille põhjal kaheksa paremat saavad veel 3 finaalkatset. Võistlejad regrupeeritakse enne neljandat ja kuuendat katset.
  Kui kõrgushüppes jääb kaks või enam võistlejat esikohta jagama, korraldatakse nende vahel lisavõistlus.
  5.6. Kirjalikud protestid ja apellatsioonid.
  Kirjalike protestide ja apellatsioonide lahendamiseks moodustatakse kohtunikest ja korraldaja esindajatest 3-liikmeline apellatsioonžürii.
  Võistlusala tulemusi või läbiviimist käsitlevad protestid tuleb esitada hiljemalt 30 minuti jooksul peale vastava ala tulemuste ametlikku väljakuulutamist.
 6. Autasustamine
  6.1. Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu parimate autasustamine.
  Kavasolevatel võistlusaladel autasustatakse võistlusalade parimaid järgmiste rahaliste auhindadega:
  A-alad (Naised: 100m, kaugushüpe; Mehed: 110m tj, kaugushüpe, odavise):
  1. koht 1000€, 2. koht 600€, 3. koht 400€, 4. koht 300€, 5. koht 200€.
  B-alad (Naised: 200m, 100m tj, kõrgushüpe, odavise, vasaraheide; Mehed: 100m, 200m, kuulitõuge, vasaraheide):
  1. koht 500€, 2. koht 400€, 3. koht 300€, 4. koht 200€, 5. koht 100€.
  C-alad (Naised: 1500m; Mehed: 1500m):
  1. koht 300€, 2. koht 200€, 3. koht 100€
  Rahalistelt auhindadelt peetakse kinni Eesti Vabariigis kehtiv tulumaks 20 protsenti.
  Noorte alade parimaid autasustatakse sponsorite auhindadega.
 7. Rahastamine
  7.1. Võistlejate lähetuskulud.
  Võistluste lähetamise kulud kannab lähetav klubi või üksikisik ise. Korraldaja kompenseerib klubidele osavõtjate transpordi arvestusega kuni 100€ viie võistleja kohta. Kutsutud osavõtjate lähetuskulud kannab korraldaja.
  7.2. Võistluste korraldus- ja läbiviimiskulud
  Kõik võistluste korraldamise ja läbiviimisega seotud kulud kannab võistluse korraldaja koos Pärnu linnaga.