Juhend

JÕHVI KERGEJÕUSTIKUÕHTU 2024
Heino Lipu mälestusvõistlused

 1. Üldsätted
  1.1 Juhendi pädevus.
  Käesolev juhend on kooskõlas Maailma Kergejõustikuliidu World Athletics (edaspidi WA) määrustega ja Eesti Kergejõustikuliidu (edaspidi EKJL) võistluste korraldamise reglemendiga.
  1.2 Juhendi täitmine.
  Käesoleva juhendi täitmine on kõigile korraldajatele ja võistlusel osalejatele kohustuslik.
  1.3 Juhendi tõlgendamine.
  Juhendiga määratlemata või mitmeti tõlgendavate küsimuste lahendamine võistluse ajal kuulub võistluse WA tehnilise delegaadi, võistluste  peakohtuniku ja võistluse korraldaja esindaja pädevusse.
 2. Võistluse eesmärgid
  2.1Ida-Virumaalt sirgunud spordisangari Heino Lipu mälestuse talletamine ja edasikandmine kõrgetasemelise võistluse korraldamise kaudu.
  2.2 Jõhvi valla ning Ida-Virumaa nähtavuse suurendamine Eesti spordi- ja kultuuriruumis kõrgetasemelise rahvusvahelise kergejõustikuvõistluse korraldamise abil.
 3. Võistluse programm ja läbiviimise kord
  3.1 Võistluse nimetus
  Jõhvi kergejõustikuõhtu (edaspidi võistlus). Inglise keeles: Jõhvi 2024 World Athletics (WA) Continental Tour Bronze level meeting
  3.2 Võistluse korraldaja.
  Võistluse korraldaja on Spordiürituste Korraldamise Klubi koostöös Jõhvi vallaga.
  3.3 Võistluse toimumise aeg ja koht.
  Võistlus toimub 23. mail 2024. a. Jõhvis, Heino Lipu staadionil. Võistlus viiakse läbi vastavalt ajakavale, mis on võistluse peakohtuniku poolt kinnitatud.
  3.4 Võistluse kavas olevad alad.
  Naised: 100m, 800m, 100m tõkkejooks, 4x100m teatejooks, kaugushüpe, kõrgushüpe, kolmikhüpe, kuulitõuge, vasaraheide
  Mehed: 60m, 100m, 800m, 110m tõkkejooks, kaugushüpe, kolmikhüpe, kettaheide, kuulitõuge, vasaraheide.
  Tüdrukud: (U14, U16, U18) 100m jooks kaugushüpe, kõrgushüpe
  Poisid: (U14, U16, U18): 100m jooks, kaugushüpe
  3.5 Võistluse juhtimine.
  Võistluse läbiviimist juhib peakohtunik koostöös WA tehnilise delegaadi ja võistluse korraldaja esindajaga.
 4. Osavõtutingimused
  4.1.Võistlusest osavõtjad.
  Osaleda saavad kõik WA Määruse ER 3 kohaselt võistluskõlblikud ning WA Continental Tour raames korraldatavate võistluste reeglitele  vastavad sportlased. Eesti sportlased peavad omama EKJL-i kehtivat litsentsi.
  4.2 Võistluseks registreerimine.
  Võistlusel osalemiseks tuleb esitada korraldajatele täidetud ülesandmisvorm hiljemalt 17. mail 2024. Sportlased registreeritakse võistluste ootelehele nende registreerimisankeedi alusel. Võistluste osavõtjate nimekirja kantakse korraldajalt osalemiskutse  saanud sportlased.
 5. Võistluste läbiviimise tehnilised tingimused
  5.1 Võistlejanumbrid.
  Võistlejanumbrid antakse välja võistluste kogunemiskohas hiljemalt 1 tund enne võistlusprogrammi kuuluva ala algust.  
  5.2 Võistlusalale registreerimine.
  Võistlusalale registreerimine toimub kogunemiskohas ja lõpeb jooksualadel 20 minutit, väljakualadel 35 minutit enne ala ajakavajärgset algust. Võistlejad viib võistluspaika vastava ala kohtunik.
  5.3. Võistlusriietus ja -jalatsid. Võistluspaikades keelatud esemed.
  Võistlejate riietus ja jalatsid peavad täielikult vastama WA määruste ja regulatsioonidega kehtestatud nõuetele.
  5.4 Võistlusvahendid.
  Võistlustel kasutatakse ainult WA kehtivat sertifikaati omavaid võistlusvahendeid.
  Isiklikke võistlusvahendeid võetakse kontrollimiseks vastu kuni 1,5 tundi enne vastava ala algust.  Nende mark peab olema välisel vaatlusel tuvastatav, nad peavad omama WA kehtivat sertifikaati ning peavad olema kooskülas võistlusmäärusega.
  5.5 Jooksualad.
  Kõikidel jooksualadel võetakse aega fotofinišiga. Ala paremusjärjestus ja auhinnaraha võitjad selgitatakse kõigi jooksude aegade võrdluses. Noorte (U16, U18, U20 vanuserühmad) jooksud toimuvad aegadele, st paremusjärjestus selgitatakse kõikide jooksude ühisarvestuses.
  5.6 Väljakualad.
  Kaugus-ja kolmikhüppes  ning heitealadel saavad sportlased 3 võistluskatset, selgitades välja kaheksa paremat, kes saavad lisaks 3 finaalkatset. Võistlejad regrupeeritakse enne neljandat ja kuuendat katset. Kõik jooksualad toimuvad aegadele. Kui kõrgushüppes jagatakse võistluse lõpuks esikohta, korraldatakse esikohta jagavate võistlejate vahel ümberhüpped vastavalt WA Tehnilise Määruse punktile 26.9.
  5.7 Kirjalikud protestid ja apellatsioonid.
  Kirjalike protestide ja apellatsioonide lahendamiseks moodustatakse kohtunikest ja korraldaja esindajatest 3-liikmeline apellatsioonžürii. Igasugused protestid ala tulemuste või läbiviimise kohta tuleb teha vähemalt 30 minuti jooksul peale selle ala tulemuste ametlikku väljakuulutamist.
 6. Autasustamine
  6.1. Jõhvi kergejõustikuõhtu parimate autasustamine.
  Kavasolevatel võistlusaladel autasustatakse võistlusalade parimaid järgmiste rahaliste auhindadega:
  Premium alad (Naised: 100m, 100m tj, vasaraheide, kõrgushüpe; Mehed: 100m, kaugushüpe, kuulitõuge, kettaheide): 1. koht 1000 eurot, 2. koht 600 eurot, 3. koht 400 eurot, 4. koht 300 eurot, 5. koht 200 eurot. Premium alad lähevad WA bronze label (C-tase) reitingu arvestusse.
  Classic alad (Naised: 4x100m teatejooks, kaugushüpe; Mehed: 60m, 800m, 110m tj, vasaraheide): 1. koht 500 eurot, 2. koht 400 eurot, 3. koht 300 eurot, 4. koht 200 eurot, 5. koht 100 eurot. Classic alad lähevad WA bronze label (C-tase) reitingu arvestusse.
  National alad (Naised: 800m, kolmikhüpe, kuulitõuge; Mehed: kolmikhüpe): 1. koht 300 eurot, 2. koht 200 eurot, 3. koht 100 eurot. National alad lähevad WA reitingu arvestusse F – tasemena.
  Rahalistelt auhindadelt peetakse kinni Eesti Vabariigis kehtiv tulumaks 20 protsenti.
  Noorte alade parimaid autasustatakse sponsorite auhindadega.
 7. Rahastamine
  7.1 Võistlejate lähetuskulud. Võistluste lähetamise kulud kannab lähetav klubi või üksikisik ise. Korraldaja kompenseerib klubidele osavõtjate transpordi arvestusega kuni 100 eurot viie võistleja kohta. Kutsutud osavõtjate lähetuskulud kannab korraldaja.
  7.2 Võistluste korraldus- ja läbiviimiskulud
  Kõik võistluste korraldamise ja läbiviimisega seotud kulud kannab SÜKK koos Jõhvi vallaga.